Qui định đăng tin

Qui định đăng tin

Quy định đăng tin

 

1.Quy định đăng tin khách hàng
• Mọi khách hàng điều có thể đăng tin trên ChoDongXuan.de. Việc đăng tin rao vặt của khách hàng là miễn phí. Trừ một số chuyên mục có quy định cụ thể riêng.
• Khách hàng khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng rao vặt của mình trên
ChoDongXuan.de.

• Khách hàng đăng tin rao vặt phải đúng chuyên mục.
• Bản quyền về tin đăng thuộc chính khách hàng đăng tin, khách hàng đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung tin đăng.

• Người bán không được kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật.

 

2.Nghiêm cấm:
• Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, mua bán động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng.

• Không đăng tải thông tin rao vặt bán súng, vật liệu nổ, vũ khí, ma túy, đồ chơi nguy hiểm.

 

3.Quyền hạn của của ChoDongXuan.de:
• ChoDongXuan.de sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao vặt của khách hàng nếu như tin đăng rao vặt vị phạm quy chế đăng tin .
• Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị
ChoDongXuan.de xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

 

• ChoDongXuan.de giữ quyền quyết định về việc cho phép thu thập thông tin, cho phép lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.
• ChoDongXuan.de không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng , cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.
ChoDongXuan.de có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.